องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่...
      

วันที่ 28 ก.ย. 2563 ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ พร้อมด้วยข้าราชการ...

  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีชมภูองค์ตื้อและหัวยโ...
      

วันที่ 28 ก.ย. 2563 ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.บ้าน...

  การประชุมกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเดื่อ เพื่อเพิ่ม/เปล...
      

วันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดก... 
ตามรอยพระราชา

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557