องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 
  กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส...
      

วันที่ 14 ก.ย. 2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดกิจกรรมโครงกา...

  โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐา...
      

วันที่ 8 ก.ย.2563 อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ...

  การประชุมสภา อบต.บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้...
      

วันที่ 27 ส.ค.2563 การประชุมสภา อบต.บ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อา... 
ตามรอยพระราชา

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557