องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 
  โครงการ ”เฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส RSV ใ...
      

วัน...

  กิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน...
      

วันที่ 24 ก.พ. 64 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดกิจกรรมจิตอาสา ...

  โครงการ “จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”...
      

วันอังคาร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ดำเนินโครงการ &ldqu... 
ตามรอยพระราชา

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557