องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 
  ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ ทำบุญทอด...
       วันที่ 16 ต.ค.2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ ทำบุญทอดกฐิน ร่วมกับ...
  โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ...
       โครงการฝึกอบรมสมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประ...
  กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส...
       วันที่ 14 ก.ย. 2563 อบต.บ้านเดื่อ นำโดยท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ จัดกิจกรรมโครงการปล...


 
ตามรอยพระราชา

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557