องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้แทนชี้แนวเขตแทนนายก [ 29 พ.ค. 2563 ]45
2 แผนผังการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ [ 14 พ.ค. 2563 ]53
3 คู่มือการชำระภาษีสำหรับประชาชน [ 13 พ.ค. 2563 ]52
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบีัยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ค. 2563 ]45
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบีัยยังชีพผู้พิการ [ 13 พ.ค. 2563 ]48
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 พ.ค. 2563 ]51
7 คู่มือการรับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 14 ก.ย. 2560 ]208