องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
มาตรการข้อปฎิบัติเพื่อความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 ก.ค. 2563 ]19
2 ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 ก.ค. 2563 ]16
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจำเดือนของพนักงาน [ 11 ก.ค. 2563 ]20
4 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมพนักงาน [ 11 ก.ค. 2563 ]23
5 กิจกรรมเผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ก.ค. 2563 ]20
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562 [ 11 ก.ค. 2563 ]17
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ63 [ 10 ก.ค. 2563 ]19
8 รายงานผผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ63 [ 10 ก.ค. 2563 ]18
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]18
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]21
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]23
12 ประชุมประจำเดือน ก.พ [ 22 มิ.ย. 2563 ]25
13 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯ ปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]23
14 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตต่อหน้าที่ ด้วยการถ่ายรูปเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการคอรัปชั่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]20
15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากผละประโยชน์ทับซ้อน [ 29 พ.ค. 2563 ]19
16 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]20
17 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]22
18 แบบสำรวจความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]30
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต ปี 62 รอบ 12 เดือน [ 25 พ.ค. 2563 ]26
20 รายงานผลสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 62 [ 25 พ.ค. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3