องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
มาตรการข้อปฎิบัติเพื่อความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ63 [ 10 ก.ค. 2563 ]0
2 รายงานผผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ63 [ 10 ก.ค. 2563 ]0
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]1
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]1
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 2 ก.ค. 2563 ]1
6 ประชุมประจำเดือน ก.พ [ 22 มิ.ย. 2563 ]2
7 ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯ ปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]4
8 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตต่อหน้าที่ ด้วยการถ่ายรูปเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการคอรัปชั่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]3
9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากผละประโยชน์ทับซ้อน [ 29 พ.ค. 2563 ]4
10 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]6
11 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]5
12 แบบสำรวจความพึงพอใจ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2563 ]6
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต ปี 62 รอบ 12 เดือน [ 25 พ.ค. 2563 ]6
14 รายงานผลสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 62 [ 25 พ.ค. 2563 ]5
15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 พ.ค. 2563 ]8
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตปี 58 [ 21 พ.ค. 2563 ]7
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันทุจริต2562-2564 [ 21 พ.ค. 2563 ]7
18 นำส่งแผนป้องกันการทุจริต 2561-2562 [ 21 พ.ค. 2563 ]7
19 บันทึกแจ้งบันทึกแผนป้องกันการทุจริตในระบบ E-plan [ 21 พ.ค. 2563 ]5
20 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตปี 58 [ 21 พ.ค. 2563 ]7
 
หน้า 1|2