องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]6
2 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]6
3 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]6
4 การขอใบอนุณาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2563 ]6
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 19 พ.ค. 2563 ]6
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]6
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 19 พ.ค. 2563 ]6
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]6
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]6
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 19 พ.ค. 2563 ]5
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]6
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2563 ]6
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 19 พ.ค. 2563 ]6
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]6
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]6
16 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]6
17 ประชาสัมพันธ์คู่มืออำนวยความสะดวก ปี 2560 [ 18 พ.ค. 2563 ]6
18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 18 พ.ค. 2563 ]6
19 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1) [ 18 พ.ค. 2563 ]6
20 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 18 พ.ค. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3