องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขั้นตอนกอขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร [ 10 พ.ย. 2563 ]19
2 ประกาศ ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 10 พ.ย. 2563 ]17
3 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]41
4 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]39
5 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]40
6 การขอใบอนุณาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2563 ]48
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 19 พ.ค. 2563 ]44
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]39
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 19 พ.ค. 2563 ]34
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]50
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]39
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 19 พ.ค. 2563 ]37
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]41
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2563 ]51
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 19 พ.ค. 2563 ]38
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]49
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]37
18 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]44
19 ประชาสัมพันธ์คู่มืออำนวยความสะดวก ปี 2560 [ 18 พ.ค. 2563 ]42
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 18 พ.ค. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4