องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขั้นตอนกอขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร [ 10 พ.ย. 2563 ]4
2 ประกาศ ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 10 พ.ย. 2563 ]2
3 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]23
4 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]22
5 การขอใบอนุณาตประกอบกิจการทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]22
6 การขอใบอนุณาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2563 ]23
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 19 พ.ค. 2563 ]23
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]20
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 19 พ.ค. 2563 ]20
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]22
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 19 พ.ค. 2563 ]21
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 19 พ.ค. 2563 ]22
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 19 พ.ค. 2563 ]24
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2563 ]27
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. [ 19 พ.ค. 2563 ]21
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]22
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]18
18 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]24
19 ประชาสัมพันธ์คู่มืออำนวยความสะดวก ปี 2560 [ 18 พ.ค. 2563 ]22
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 18 พ.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3|4