องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 พ.ค. 2563 ]42
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 พ.ค. 2563 ]52
3 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปฯ 2561-2565 [ 22 พ.ค. 2563 ]45
4 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. 2561-2565 [ 22 พ.ค. 2563 ]48
5 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 22 พ.ค. 2563 ]45
6 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 22 พ.ค. 2563 ]41