องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ