องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

คณะผู้บริหาร


นายโสภณ   สรรพศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายสังวาลย์  ขอนยาง นายอภิสิทธิ์  โยคะสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายธีรพงษ์  เพียรสมภาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล