องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
คลังความรู้/แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 14 พ.ค. 2563 ]45
2 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 14 พ.ค. 2563 ]41
3 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 14 พ.ค. 2563 ]43
4 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 14 พ.ค. 2563 ]41
5 กฎหมายขุดดิน ถมดิน [ 14 พ.ค. 2563 ]42
6 เผยแพร่แผ่นพับตามหมู่บ้าน [ 14 พ.ค. 2563 ]45
7 แจกแผ่นพับที่ทำการ [ 14 พ.ค. 2563 ]43