องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 


Google form บันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ Google form บันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563