องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
 


โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)


วันที่ 8 ก.ย.2563 อบต.บ้านเดื่อ จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ อาคารอุทุมพร ห้องประชุม อบต.บ้านเดื่อ โดย ท่านนายกโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ เป็นประธานในพิธี